Úvod » Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB REEDUKAČNÍHO A REHABILITAČNÍHO CENTRA

PLATNÝ OD 1.9.2018

 

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 HOD...............750,- Kč

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA Z VYŠ..ETŘENÍ…................................300,-Kč

 

KONTROLNÍ SPEC. PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 HOD.....300,-Kč

 

ZÁCVIK V PRÁCI SE SPEC. PEDAGOG. POMŮCKAMI 1 HOD. ....350,-Kč

 

KRÁTKODOBÝ PROGRAM: 5 ZÁCVIKŮ PO 1 HOD....................1600,-Kč

 

 

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ REEDUKACE PORUCH UČENÍ A POZORNOSTI:

 

KRÁTKODOBÁ REEDUKAČNÍ PÉČE …................................... 3100,-Kč

(10 SETKÁNÍ PO 1 HOD. 1X TÝDNĚ)

 

DLOUHODOBÁ REEDUKAČNÍ PÉČE ......................................6000,- Kč

(20 SETKÁNÍ PO 1 HOD. 1X TÝDNĚ)

 

EEG BIOFEEDBACK 1 SEZENÍ................................................300,-Kč

(zkušební sezení před zahájením tréninku zdarma)

 

 

VYŠETŘENÍ PROFI ORIENTACE PRO ŽÁKY A STUDENTY ZŠ A SŠ................1200,-Kč

(PC testy cca 2,5 hod. + 20 min. konzultace výsledků)

 

DĚTSKÉ STIMULAČNÍ SKUPINY 1- 1,5 HOD. …..............................................100,-Kč

(rozvoj grafomotoriky, stimulačně relaxační skupiny pro děti s ADHD, předškolní přípravka, včetně materiálů)

 

 

KOGNITIVNÍ TRÉNINK 1HOD. …...............................................................300,-Kč