Úvod » Profesní orientace

Profesní orientace

Někteří žáci a studenti nejsou rozhodnuti, kam chtějí profesně směřovat, případně by si chtěli ověřit, zda jimi vybraná škola či učiliště jsou pro ně vhodné. Vyšetření profi orientace u nás trvá cca 3,5 hodiny, probíhá individuálně i skupinově, je vhodné i pro děti s poruchami učení. Využíváme standardizované psychologické testy, které jsou administrovány na PC. Umožní nám zmapovat strukturu schopností, osobnostní dotazník poskytuje informaci o osobnostních charakteristikách, test zájmů pak pomůže s orientací v konkrétních profesních oborech. Po skončení vyšetření a vyhodnocení získaných dat poskytujeme individuální konzultaci pro žáka i rodiče.

Toto vyšetření je určeno pro žáky ZŠ i studenty SŠ.