Úvod » Trénink pozornosti

Trénink pozornosti

Metoda EEG Biofeedback

 Každý náš stav, emoci, činnost doprovází různá kvalita elektrické aktivity našeho mozku. Vědecké výzkumy u jedinců, u nichž předpokládáme optimální fungování mozku (např. pilotů či jogínů) přinesly poznatky o fungování mozku v určitých stavech nebo výkonech. Z těchto poznatků pak vycházíme při plánování tréninku metodou EEG Biofeedback.

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění"- dysfunkci) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je správně vyladit. Při tréninku dostáváte pomocí PC (které vyhodnocuje vaší mozkovou aktivitu snímanou elektrodou, umístěnou na hlavě) zpětnou vazbu o tom, jaké mozkové vlny v daném okamžiku právě ve vašem mozku převažují. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, neinvazivní, bezbolestný a hravý. Pomáhá vám naučit se zklidnit a koncentrovat mysl právě ovlivněním elektrické aktivity vašeho mozku. Tu ovlivňujete jen vy sami, pouze se za pomoci biofeedbacku (zpětné vazby) dozvídáte okamžitě, zda to děláte správně.

Vhodný je především u lehkých mozkových dysfunkcí - u poruch pozornosti, aktivity, učení a řeči. Osvědčil se u problémů s usínáním a u nespavosti, u depresí, úzkostných poruch, tiků, manažerského syndromu (pracovní přetížení), při trémě, zlepšuje kognitivní výkonnost u starších osob, prohlubuje schopnost koncentrace u některých profesních skupin (manažeři, řidiči, sportovci apod.)

EEG Biofeedback lze efektivně využívat již od předškolního věku, u dětí přibližně od 5 let

Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti potíží, částečně na věku. Orientačně ji lze odstupňovat takto:Pokud jste dospělý/á a váš mozek funguje dobře, ale chcete si ještě zlepšit svůj výkon (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci), postačí vám jako kondiční trénink 20 sezení. Máte-li mírné potíže, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20(-30) sezení. U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých stačívá 30. Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení - dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba až 60 sezení.

EEG trénink zpravidla nemá škodlivé vedlejší účinky (jaké známe u léků), protože jde o tzv. neinvazivní metodu: nic se "nedává do člověka", klient pracuje se svým vlastním projevem.Výjimečně se někdo může cítit unavený, ospalý, přetížený, v napětí, úzkosti, nebo zažít bolest hlavy. Tyto pocity obvykle vymizí v krátké době po sezení.