Úvod » O nás

O nás

 

 

                                                                                                                                                                      

Mgr. Jana Cozlová, klinický psycholog, vedoucí pracoviště;

V roce 1993 jsem ukončila studium psychologie na FF UK Praha a nastoupila do PPP v Trutnově, kde jsem pracovala s přestávkami (mateřské dovolené) 10 let. Od roku 2002 jsem zároveň na částečný úvazek spolupracovala se SPC pro děti s autismem v Trutnově. Od roku 2003 pracuji ve zdravotnictví v soukromé ambulanci. Atestovala jsem v roce 2007. Absolvovala jsem řadu kurzů zaměřených na diagnostiku poruch autistického spektra (APLA Praha Mgr. Thorová, IPVZ PhDr. Krejčířová), 2003 - 2006 výcvik v systemické rodinné terapii, 2006 - 2008 postgraduální vzdělávání v oboru dopravní psycholog, 2013 výcvik v metodě EEG Biofeedback, 2015 výcvik pro lektory rehabilitačních kurzů (pro oblast dopravní psychologie), nyní jsem frekventantkou výcviku v Gestalt terapii u IVGT Praha.

Dalšími kurzy, kterými jsem prošla jsou např. krizová intervence, terapeutická metoda Sandplay, kurzy relaxačních technik, metoda somatického prožívání a další. 

tel.: 602 119 926

 

 

Mgr. At Mgr. Lucie Veinertová, speciální pedagog,  13 let praxe v Pedagogicko - psychologické poradně;

Speciálně pedagogická diagnostika, kognitivní rehabilitace, individuální reedukace – matematika, řečové a sluchové funkce, skupiny pro předškoláky, EEG Biofeedback trenér, výživové poradenství

tel.: 724 415 686

 

 Mgr. Ingrid Dvořáková, psycholog

 Mgr. Marek Vít, psycholog

 

Vzdělání:

jednooborová psychologie na FF UP v Olomouci

Homeopatická akademie v Praze

Výcvik v narativní terapii v Praze a Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci.

Kurzy krizové intervence, focusingu, deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče, imaginativní práce s kresbou stromu a snového stromu, práce s nočním snem; psychodiagnostické metody (Rorschach, OPD-2, TAT); aj.

Praxe:

Poradna pro rodinu v Pardubicích, psychoterapeutické stacionáře DPS „Ondřejov“ a Fokus Praha, Semiramis Nymburk, Terapeutické centrum Modré dveře, RIAPS Trutnov.V současné době klinicko-psychologické ambulance v Náchodě (Mgr. Cozlová COGNITIO s.r.o., Mgr. Tymelová Psychologia Náchod s.r.o.). Terapeut Diabasis. Poradenství v klasické homeopatii. 

Věnuje se diagnostice a terapii se zaměřením na práci s rodinou s psychosomatickou, psychotickou a psychospirituální tématikou.

 

  

 Jiří Cozl, asistent

 vyřizuje vaše telefonické objednávky