O nás

 

 

                                                                                                                                                                      

Mgr. Jana Cozlová, klinický psycholog, vedoucí pracoviště;

V roce 1993 jsem ukončila studium psychologie na FF UK Praha a nastoupila do PPP v Trutnově, kde jsem pracovala s přestávkami (mateřské dovolené) 10 let. Od roku 2002 jsem zároveň na částečný úvazek spolupracovala se SPC pro děti s autismem v Trutnově. Od roku 2003 pracuji ve zdravotnictví v soukromé ambulanci. Atestovala jsem v roce 2007. Absolvovala jsem řadu kurzů zaměřených na diagnostiku poruch autistického spektra (APLA Praha Mgr. Thorová, IPVZ PhDr. Krejčířová), 2003 - 2006 výcvik v systemické rodinné terapii, 2006 - 2008 postgraduální vzdělávání v oboru dopravní psycholog, 2013 výcvik v metodě EEG Biofeedback, 2015 výcvik pro lektory rehabilitačních kurzů (pro oblast dopravní psychologie), nyní jsem frekventantkou výcviku v Gestalt terapii u IVGT Praha.

Dalšími kurzy, kterými jsem prošla jsou např. krizová intervence, terapeutická metoda Sandplay, kurzy relaxačních technik, metoda somatického prožívání a další. 

tel.: 602 119 926

 

 

 Mgr. Ingrid Dvořáková, psycholog