Krizová intervence

Krizová intervence je akutní krátkodobá psychologická pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Lidé přicházejí, protože je pro ně náročné dále zvládat vlastními silami. Zjišťujeme aktuální situaci klienta nebo jeho blízkých, těžkosti, se kterými si klient neví rady. Pracovník pomáhá klientovi zorientovat se, zmapovat a prožít v bezpečném prostředí své emoce a hledat zdroje pro zvládnutí náročného období. V naší ambulanci je tato forma pomoci zpravidla poskytována v rámci 1–5 setkání dle potřeb klienta. Následně můžeme nabídnout kontakty na další odborníky či instituce, nebo podpůrné vedení v rámci naší ambulance.

Podpůrné vedení

Podpůrné vedení v naší ambulanci je z pohledu klientů podobné psychoterapii. Nicméně se liší hloubkou i intenzitou. Setkávání probíhají dle potřeby, ale zpravidla s většími časovými rozestupy. Hlavním nástrojem však zůstává rozhovor a vztah s klientem. I zde se velmi liší přístup jednotlivých odborníků podle jejich zaměření. V naší ambulanci je to např. KBT, Gestalt, Pesso Boyden. Dle potřeb klienta dále využíváme různé techniky a metody, ve kterých se nadále vzděláváme.

Dlouhodobá systematická psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je vztah klienta a psychoterapeuta. Existuje mnoho psychoterapeutických směrů a technik, v kterých se psychologové vzdělávají postgraduálně v rámci dlouhodobých psychoterapeutických výcviků. Specifická je ve své intenzitě, hloubce a časové délce. V naší ambulanci tuto dlouhodobou psychoterapii neposkytujeme.

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika zjišťuje a měří duševní vlastnosti, stavy a další charakteristiky jednotlivců. Jedná se o různé činnosti, postupy a techniky, umožňující co nejlépe poznat klienta a v případě potřeby stanovit diagnózu. Postupy volíme vždy podle cíle diagnostiky, kterým může být např. určení stupně vývoje a určení důvodů odchylek vývoje od věkové normy; rozpoznání a popis individuálních zvláštností či odchylek od populační normy a zjištění jejich příčin; a pokud je to možné i predikce budoucího stavu. K psychologické diagnostice můžete dostat doporučení od vašeho praktického lékaře, speciality, případně z dalších institucí.