Klinická psychologie

Ambulance poskytuje psychologickou péči dětským i dospělým klientům.

Do péče přijímáme děti a dospívající všech věkových kategorií. V rámci psychodiagnostiky se zabýváme především posouzením vývojové úrovně a úrovně rozumových schopností, podílíme se na diagnostice poruch autistického spektra a ADHD, poskytujeme krizové intervence pro děti a jejich rodiče v náročných životních situacích, podpůrné vedení dětí a případně jejich rodičů (např. u dětí úzkostných, dlouhodobě či chronicky nemocných, s diagnózou ADHD, s poruchami učení atd.), výchovné poradenství pro rodiče, pomáháme připravit dětské pacienty na náročné lékařské zákroky, ošetřujeme děti traumatizované. Při práci využíváme především hrové a arteterapeutické techniky. 

U dospělých klientů provádíme vyšetření na doporučení praktického nebo odborného lékaře (nejčastěji psychiatra, neurologa, gastroenterologa) a lékařské posudkové služby OSSZ. Poskytujeme krizovou intervenci klientům v akutní krizi nebo v náročné životní situaci, případně následnou krátkodobou podpůrnou terapii. Dlouhodobou systematickou a párovou terapii neposkytujeme.