CENÍK VÝKONŮ

(které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění)

platný od 1.9.2019

Dopravně psychologické vyšetření

řidiči profesionálové

(psychická způsobilost pro řízení vozidla nad 7,5t dle § 87 zák. 411/2005 Sb.; řo.sk. C, C+E, D, D+E,).........................................................................1700,- Kč

řidiči na doporučení lékaře

(řo.sk.B – se zdravotními riziky, senioři).........................2000,-Kč

řidiči dle § 123 odst. d zák. 133/2011 Sb.........................2000,-Kč

přístrojová zkouška............................................................600,-Kč

kopie zprávy z dopr. psychol. vyšetření (manipulační popl.).....100,-Kč

Další výkony (nehrazené zdravotními pojišťovnami):

účelové psychologické vyšetření (na žádost klienta, v rozsahu max. 3 hodiny)...................................................................2400,-Kč

psychologické vyšetření pro účely soudu, OSSZ, sociálního odboru apod. ….......dle platného sazebníku pro úhradu výkonů

vyšetření profi orientace pro žáky a studenty ZŠ a SŠ ................1200,-Kč

psychologická konzultace 1 hod. …..................................700,-Kč

zpráva z krizové intervence na žádost klienta........300 – 500,-Kč

(dle složitosti případu)

výpis z dokumentace (pro účely policie, soudu, na žádost klienta)

dle složitosti případu................................................300 – 500,-Kč

Provozovatel nestátního zdravotnického zařízení Klinická psychologie Mgr. Jana Cozlová, Náchod, Němcové 738

COGNITIO s.r.o., IČ 016 93 271, se sídlem Zlatá Olešnice 66, 541 01 Trutnov, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spis. značka C 32220