CENÍK VÝKONŮ

(které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění)

platný od 1.2.2024

Dopravně psychologické vyšetření

řidiči profesionálové (řo.sk. C, C+E, D, D+E, strojvůdci, IZS)..............................2100,- Kč

učitelé autoškol......................................................................................................2500,-Kč

řidiči na doporučení lékaře (řo.sk.B – se zdravotními riziky, senioři)...................2500,-Kč

řidiči vybodovaní a se zákazem řízení................................................................2300,-Kč

7přístrojová zkouška.............................................................................................700,-Kč

kopie zprávy z dopr. psychol. vyšetření (manipulační popl.)............................. 100,-Kč

dopravně psychologický pohovor .......................................................................4000,- Kč

Další výkony (nehrazené zdravotními pojišťovnami):

účelové psychologické vyšetření (na žádost klienta, v rozsahu max. 3 hodiny)........2400,-Kč

psychologické vyšetření pro účely soudu, OSSZ, sociálního odboru apod. ….......dle platného sazebníku pro úhradu výkonů

vyšetření profi orientace pro žáky a studenty ZŠ a SŠ ........................................2400,-Kč

psychologická konzultace 1 hod. …........................................................................900,-Kč

zpráva z krizové intervence na žádost klienta........................................................300 – 500,-Kč (dle složitosti případu)

výpis z dokumentace (pro účely policie, soudu, na žádost klienta)..........................300 – 500,-Kč

dle složitosti případu

Provozovatel nestátního zdravotnického zařízení Klinická psychologie Mgr. Jana Cozlová, Náchod, Němcové 738

COGNITIO s.r.o., IČ 016 93 271, se sídlem Zlatá Olešnice 66, 541 01 Trutnov, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spis. značka C 32220